Skontaktuj się z nami.

telefon: +48 502 497 910

mail - formularz:

 

 

Polityka Prywatności właściciela marki TripTrip

 

Najważniejsze informacje o rodzaju, zakresie przetwarzania oraz ochronie Twoich danych osobowych. Podstawę prawną ochrony danych stanowi w szczególności Rozporządzenie o ochronie danych osobowych, potocznie zwane RODO.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

 

1. Administrator danych.

 

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest właściciel marki TripTrip spółka Karima Sp. z o.o. 53-017 Wrocław ul. Wiosenna 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199281 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 8992155329, REGON 931151020.

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

email triptrip@triptrip.pl 

tel. +48 502 497 910.

 

2. Uprawnienia i bezpieczeństwo.

 

W każdej chwili zgodnie z przepisami prawa masz:

 • prawo dostępu do danych osobowych i prawo przenoszenia danych osobowych
 • prawo do aktualizacji, sprostowania i usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do sprzeciwu oraz do wycofania zgody
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

Możesz wykonywać te prawa, kierując do nas swój wniosek na adres e-mail: triptrip@triptrip.pl 

 

Do Twojej prywatności oraz danych osobowych podchodzimy ze szczególną uwagą, dbając o poufność wszelkich przekazywanych danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby nieupoważnione. Administrator ma dostęp do odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które zapewniają bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych. 

Twoje dane osobowe mogą być powierzane i przetwarzane przez naszych partnerów, usługobiorców i usługodawców wyłącznie w celu realizacji umowy (np. organizator imprezy turystycznej, ubezpieczyciel, przewoźnik, linia lotnicza, jednostka wizowa, pilot - osoba prowadząca wycieczkę, biuro księgowe, kancelaria prawna). Twoje dane osobowe nie są przekazane do osób ani podmiotów, które nie są związane i nie uczestniczą w procesie realizacji wycieczki. 

Twoje dane osobowe, w razie potrzeby, mogą być również przekazywane do współpracujących z nami podmiotów, którzy realizują dla nas usługi (np. hosting, usługi teleinformatyczne, księgowe, ubezpieczeniowe).

Podmioty te, partnerzy, usługobiorcy i usługodawcy stosują własne polityki prywatności - środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, na które nie mamy wpływu.

 

3. Cel i rodzaj zbierania danych osobowych.

 

Twoje dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji świadczeń i czynności związanych z imprezami turystycznymi. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne i równocześnie niezbędne do przygotowania dokumentów uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz jej realizacji, przygotowania szczegółowej propozycji czy kontaktu.

Informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

Główne cele przetwarzania danych osobowych wraz z regulacjami prawnymi.

 

3.1. Dla celów związanych z przygotowaniem, podpisaniem umowy oraz jej realizacji przetwarzamy dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit.  b RODO):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • data i miejsce urodzenia, PESEL
 • adres zamieszkania, adres  korespondencyjny
 • adres e-mail, numer telefonu kontaktowego
 • numer, data ważności i miejsce wydania paszportu / dowodu osobistego
 • numer rachunku bankowego - w przypadku konieczności dodatkowych rozliczeń

Powyższe dane osobowe podajesz dobrowolnie za pomocą formularzy dostępnych na stronie www.triptrip.pl , za pomocą maila na adresy w domenie @triptrip.pl lub podpisując umowę o świadczenie usług imprezy turystycznej.

 

3.2. Dla celów związanych z bieżącym kontaktem, wysyłki informacji i powiadomień email, wysyłki newslettera, informacji handlowych, komunikatów przetwarzamy dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. a  RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail, numer telefonu kontaktowego

 

3.3. Dla celów związanych z wykorzystywaniem cookies na stronie internetowej przetwarzamy pliki „cookie” (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W celach analitycznych obecności na stronie www.triptrip.pl przetwarzamy dane (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 • data i godzina odwiedzenia strony
 • przybliżona lokalizacja odwiedzającego
 • czas spędzony na stronie
 • odwiedzone podstrony
 • rodzaj systemu operacyjnego
 • rodzaj przeglądarki internetowej używanej do przeglądania strony

 

4. Czas przetwarzania danych.

 

Przetwarzamy Twoje dane tak długo, jak to konieczne:

 • do celów, w których je pozyskaliśmy; w przypadku, gdy podstawę przetwarzania stanowi udzielona przez Ciebie zgoda - nie dłużej, niż do czasu jej wycofania
 • do wykonania naszych obowiązków umownych, tj. przez czas realizowania umowy - od jej rozpoczęcia, aż do momentu jej zakończenia
 • do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub innych celów związanych z przetwarzaniem

Gdy tylko Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne, zostaną usunięte lub zanonimizowane w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.

 

5. Zmiany Polityki Prywatności.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania treści z Polityki Prywatności w terminie i w zakresie będącym przedmiotem naszego swobodnego uznania. Zmiany zostaną zakomunikowane zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.